Skip to main content

Kinder Obesitasgroep

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht. De gezondheidsrisico's van obesitas en overgewicht zijn enorm. Te denken valt aan klachten aan het bewegingsapparaat , hart- en vaatlijden of suikerziekte.

Kinder Obesitasgroep