Skip to main content

'Claudicationet' is nu Chronisch zorgnet

Ruim tien jaar geleden werd Claudicationet opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Sinds 2020 is de naam veranderd, “chronisch zorgnet”, en is het netwerk bedoeld voor meerdere chronische aandoeningen.

Chronisch ZorgNet is het landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met de volgende chronische aandoeningen: 

  • perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen),
  • longaandoeningen,
  • status na corona en hartaandoeningen.

In onze praktijk werken gespecialiseerde therapeuten op het gebied van etalagebenen, longaandoeningen en corona. De aangesloten therapeuten handelen volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van deze groep patiënten