Skip to main content

Kinder Obesitasgroep

Door bewegen verandert de samenstelling van het lichaam. Vetweefsel wordt langzaam omgezet in spierweefsel. U gaat makkelijker bewegen.

In Nederland heeft ruim vijfenveertig procent van de mannen en veertig procent van de vrouwen overgewicht. Van overgewicht is sprake wanneer het lichaamsgewicht risico's oplevert voor de gezondheid. Hiervan lijdt ca. tien procent aan obesitas (ernstig overgewicht). De bestrijding van overgewicht is daarom een speerpunt geworden in het beleid van het ministerie voor VWS.
Bij kinderen bleek in 2005 dat 1 op de 5 kinderen leed aan overgewicht.
Belangrijke effecten van overgewicht en obesitas zijn, dat:

  • Obesitas het leven in een slechte gezondheid ook nog een verkort.
  • Overgewicht leidt dikwijls tot stigmatisering van mensen, in het bijzonder kinderen, waardoor psy-chische klachten en sociaal isolement ontstaat

Door bewegen verandert de samenstelling van het lichaam. Vetweefsel wordt langzaam omgezet in spierweefsel. U gaat makkelijker bewegen. U krijgt gaandeweg meer energie en komt lekkerder in uw vel te zitten.De insteek van dit programma is dat obesitas en overgewicht vaak leiden tot bewegingsarmoede en ook tot klachten aan het bewegingsapparaat. Als expert op het gebied van het bewegingsapparaat bieden wij een op deze problemen gericht programma aan. Het programma biedt u de kans om in een veilige omgeving uw klachten te reduceren en te komen tot een levensstijl waarin risico's op gezondheids-problemen terug worden gedrongen

Onze praktijk kent een eigen Kinder-obesitas groep.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Fysiotherapeuten | Het Team
  • Natascha Wichers

    Fysiotherapeut | Chronisch Zorgnet | Valpreventie