Skip to main content

Duizeligheidsklachten BPPD

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Er bestaan verschillende vormen van duizeligheid.

Duizeligheid is de term die we gebruiken voor evenwichtsklachten. Duizeligheid geeft u een gevoel van draaierigheid, licht in het hoofd of bewegingsonzekerheid. Duizeligheid of evenwichtsklachten zijn sterk leeftijdsafhankelijk. Met name bij mensen ouder dan 65 jaar komen ze veel voor. Evenwichtsklachten kunnen veel onzekerheid geven en erg beperkend zijn in het dagelijks leven.

Wat is BPPD ?

BPPD staat voor Benigne Paroxysmale Positieafhankelijke Draaiduizeligheid, oftewel een kortdurende, goedaardige/ongevaarlijke draaiduizeligheid die in bepaalde plotselinge houdingen aanvalsgewijs optreedt. Het is de meest voorkomende vorm van duizeligheid. De duur van de aanval varieert van enkele seconden tot hooguit 1 minuut. Typische momenten zijn bijvoorbeeld omdraaien in bed, overeind komen uit bed, naar boven kijken, bukken en draaien van het hoofd. Het kan optreden na een periode met bedrust, schedeltrauma, griepperiode, neuritis vestibularis of operatie.

Oorzaak

PPD wordt veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In de evenwichtsorganen bevinden zich kristallen. Losgeraakte kristallen verplaatsen zich in het binnenoor en zitten samengeklonterd op de zintuigcellen in één van de 3 kanalen (in 90% van de gevallen het achterste) van het evenwichtsorgaan, waardoor dit kanaaltje gevoelig wordt voor standsverandering van het hoofd. Het zorgt bij (snelle) positieveranderingen voor een korte overprikkeling van die cellen, waardoor draaiduizeligheid ontstaat. Vaak verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele weken tot maanden, soms zijn ze slechts enkele dagen aanwezig.

Diagnose

De diagnose BPPD van het achterste kanaal wordt met behulp van deDix-Hallpike manoeuvre gesteld. Deze manoeuvre is positief als hierbij duizeligheid en nystagmus optreedt. Nystagmus is een snelle beweging van het oog in de richting van de aangedane zijde. 

Behandeling

BPPD is door een extra opgeleide fysiotherapeut goed te behandelen. De behandeling bestaat uit een aantal specifieke bewegingen waardoor het oorgruis in het binnenoor wordt verplaatst naar een minder gevoelig deel in het binnenoor. In de meeste gevallen verhelpt deze behandeling uw klachten. Na de behandeling krijgt u ook huiswerkoefeningen om de verbeterde situatie te onderhouden. 
De behandeling van BPPD bestaat uit de Epley-manoeuvre. In de meeste gevallen bent u na deze manoeuvre van uw klachten af. Wanneer de Eply-manoeuvre bij u niet mogelijk is of niet afdoende werkt, kan vestibulaire revalidatie voor geschreven worden.

Houdt u er rekening mee wanneer u komt voor een behandeling voor duizeligheid, u niet alleen komt. Na de behandeling kan het mogelijk zijn dat u duizelig bent, dan wordt het afgeraden om zelfstandig met auto en/of fiets naar huis te gaan.

U kunt op 3 locaties in onze praktijk voor duizeligheidsklachten worden behandeld. Van onze praktijk is Peter Sodderland lid van het Duizeligheidsnet. Het Duizeligheidsnet is een onderdeel van Kenniscentrum Duizeligheid.

 

Fysiotherapeuten | Het Team
  • Peter Sodderland

    Fysiotherapeut | Manueel therapeut
  • Phia Dekker

    Fysiotherapeut | Manueel therapeut
  • Wilma Huiskamp

    Fysiotherapeut | Manueel therapeut | Handtherapeut