Skip to main content

Beweegprogramma voor mensen met Diabetes Mellitus type 2

Heeft u moeite om uw bloedglucosewaarde op peil te houden? Bent u bang dat u een hypo krijgt wanneer u zich teveel inspant? Weet u dat u meer controle over uw lichaam kunt krijgen als u meer beweegt?

Bewegen is gezond en helpt (toename van) klachten bij diabetes voorkomen. Bovendien vermindert het de kans op onder andere overgewicht, hart- en vaatziekten en andere veel voorkomende aandoeningen.

Speciaal voor mensen met diabetes mellitus type 2 is er een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt uw fysiotherapeut u op een verantwoorde wijze naar een actieve levensstijl.

Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van juiste medicatie, afgestemde voeding en voldoende lichaamsbeweging zeer belangrijk zijn. Bij DM type 2 kan lichaamsbeweging
preventief een gunstig effect hebben op de ziekte en er voor zorgen dat uw bloedglucosewaardes dalen, zelfs tot een normaal niveau. Hiermee kunt u de complicaties bij DM type 2, die op termijn optreden, verminderen of zelfs voorkomen. Deze complicaties worden vaak onderschat, maar kunnen invaliderend zijn. Hoe beter de bloedglucoseregulatie, hoe lager het risico op het ontstaan van deze lange termijncomplicaties.

Vele studies tonen aan dat diabetespatiënten baat hebben bij bewegen. De fysiotherapeut kan, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag, een belangrijke rol spelen. Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op uw fysieke beperkingen en mogelijkheden.

Hoe gaat het in zijn werk?

STAP 1: intake

De intake bestaat uit een vraaggesprek, het invullen van vragenlijsten en het afnemen van lichamelijke testen. De uitkomst wordt aan het einde van het gesprek met u besproken.

STAP 2: beweegprogramma

Aan de hand van de gegevens uit de intake en uw persoonlijke wensen of doelen wordt er een bewegingsprogramma voor u opgesteld. Dit programma gaat u 3 maanden, 2 keer per week in onze fitnessruimte uitvoeren. De belasting zal geleidelijk worden opgebouwd en u leert en ervaart hoe het is om meer te bewegen in het dagelijks leven.

STAP 3: evaluatie

De behaalde eindresultaten worden samen met u geanalyseerd. Aan de hand van de evaluatie wordt een beweegadvies gegeven, dat afgestemd is op uw individuele beweegdoelstellingen en capaciteiten. Het beweegadvies kan zijn

  • zelfstandig bewegen of sporten,
  • sporten in aangepaste vorm,
  • volgen van een vervolgtraject op abonnement bij uw fysiotherapeut

Vergoeding

  • De mate van vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering.